ที่อยู่

เลขที่ 5 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 3 แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ติดต่อ

02-114-7222

Sales@codex.co.th

www.codexlearn.me

ข้อมูลเพิ่มเติม

สอนออนไลน์แบบวิดิโอ, สอนออนไลน์แบบ Live สด, สอนออนไลน์แบบเห็นหน้าพร้อมกระดานโต้ตอบ ครบทุกรูปแบบการสอนออนไลน์ มีแผนกไอทีดูแลตลอดการใช้งาน พร้อมใช้ใน 1 วัน

ที่อยู่

codex-learning
เลขที่ 55 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 3 แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ติดต่อ

โทรศัพท์ :
อีเมล :
Instagram :

ข้อมูลเพิ่มเติม

สอนออนไลน์แบบวิดิโอ, สอนออนไลน์แบบ Live สด, สอนออนไลน์แบบเห็นหน้าพร้อมกระดานโต้ตอบ ครบทุกรูปแบบการสอนออนไลน์ มีแผนกไอทีดูแลตลอดการใช้งาน พร้อมใช้ใน 1 วัน